Hlavní strana               Účetnictví               Daně                    Mzdy               Ceník               Kontakt
1. Vedení daňové evidence  

     Sazba pro daňovou evidenci činí 250,- Kč./hod. , minimálně však 650,- Kč / měsíc.
     Výsledná cena je přímo úm
ěrná objemu a stavu předávaných dokladů.
   
2. Vedení účetnictví dle českých účetních standardů

     Sazba pro vedení účetnictví činí 250,- Kč./hod. , minimálně však 3000,- Kč / měsíc.
     Výsledná cena je přímo úm
ěrná objemu a stavu předávaných dokladů.

3. Kompletní zpracování mezd a mzdové agendy

    Sepsání pracovní smlouvy                               80,- Kč / ks
     Přihlášení / odhlášení zam
ěstnance                   80,- Kč / ks
     Zpracování mzdy                                          139,- Kč / ks

4. Zpracování daňových přiznání k dani z příjmu, dani silniční, dani z nemovitostí, dani darovací

 
  Přiznání k dani z příjmů fyz.osob                   1350,- Kč
     Přehledy ZP a OSSZ pro OSVČ                   200,- Kč
     Přiznání k dani silniční                                     100,- Kč
     Přiznání k dani z nemovitostí                           500,- Kč
     Přiznání k dani darovací                                  200,- Kč
T.S.-Info s.r.o.

Nádražní 1265
342 01 SUŠICE

e-mai: pasek@tsinfo.cz