Hlavní strana               Účetnictví               Daně                    Mzdy               Ceník               Kontakt
Nabízíme Vám tyto služby v daňové oblasti

     · Daňové poradenství a zkoumání daňových dopadů
     · Daňové plánování a optimalizace
     · Zastupování v daňových řízeních před Finančním úřadem
     · Přiznání k dani z příjmu právnických osob
     · Přiznání k dani z příjmu fyzických osob a ze závislé činnosti
     · Přiznání k dani ze závislé činnosti
     · Přiznání k DPH, souhrnné hlášení
     · Intrastat
     · Přiznání k dani silniční
     · Přiznání k dani z nemovitostí
     · Přiznání k dani z převodu nemovitostí
     · Přiznání k dani darovací
     · Srážkové daně
     · Daň dědická a darovací
     · Hlášení pro Český statistický úřad

T.S.-Info s.r.o.

Nádražní 1265
342 01 SUŠICE

e-mai: pasek@tsinfo.cz