Hlavní strana               Účetnictví               Daně                    Mzdy              Ceník               Kontakt
Nabízíme Vám tyto služby v oblasti mzdové a personální agendy

     · Zpracování mezd
     · Zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady)
     · Zpracování roční mzdové uzávěrky - zúčtování záloh zaměstnanců, vyúčtování společnosti
     · Příprava veškerých dokumentů vyžadovaných českými pracovněprávními předpisy, roční přehledy pro ČSSZ,    
        zdrav. pojišťovny atd.
     · Archivace vybraných dat zpracovávané mzdové agendy v souladu s požadavky legislativy platné v ČR
     · Podpora při kontrolách prováděných příslušnými orgány (FÚ, ZP, ČSSZ), zastupování před úřady
     · Mzdové poradenství
     · Analýzy a reporty mzdové agendy

T.S.-Info s.r.o.

Nádražní 1265
342 01 SUŠICE

e-mai: pasek@tsinfo.cz